استراتژی:

به دلیل حفظ اسرار کاری و حرفه ای معامله گری از افشای استراتژی و تاکتیک سیگنالدهی  معذوریم


سیروس احمدی

نام کاربری:
سیروس احمدی
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١٢/٢٠
بازده واقعی:
بازده:
کل سیگنال ها:
٠
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.