استراتژی:

یکی از قدرتمندترین استراتژی های موجود در بازار سرمایه

استراتژی  معاملاتی  رهام  سیستم

تصاویر استراتژی در کانال  زیر موجود است

@rahamsystem


rahamsystem

نام کاربری:
rahamsystem
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١٢/٢۶
بازده واقعی:
بازده:
کل سیگنال ها:
٠
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.